Festiwal Inwazja Barbarzyńców 2014 – Film promocyjny

Festiwal Inwazja Barbarzyńców poprzez różne formy artystyczne i edukacyjne porusza temat odmienności, która może przybierać różne formy związane z kulturą, językiem, pochodzeniem, wiekiem, płcią.