[slickr-flickr type="slideshow" search="sets" set="72157662215453002" responsive="on"]

Small Size Days 2015

Small size days łączy najnajmłodsze dzieci, ich rodziny i opiekunów oraz twórców we wspólnym odkrywaniu sztuki, jako istotnego elementu życia – już od chwili narodzin.


źródło: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu


[slickr-flickr type=”gallery” search=”sets” set=”72157662215453002″ items=”30″ thumbnail_size=”small” thumbnail_border=”#9fd9da”]